Professionele HRD-afdeling

Ook uw HRD-afdeling heeft ontwikkeling nodig. Om bij te blijven in het vakgebied, maar ook wanneer de wensen omtrent het functioneren van de afdeling veranderen. HRD wordt meer en meer gezien als een afdeling die op strategisch niveau zou moeten opereren. En meer zou moeten kunnen bieden dan trainingen en e-learning. Steeds meer strategische vraagstukken raken aan HRD, wat te denken van:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Tekort aan voldoende bekwaam (technisch) personeel
 • Talent management voor de continuïteit van de organisatie
 • De wens van de nieuwe generatie om ‘on demand’ en ‘in own time’ te leren

Van Duren Strategisch Opleiden heeft daarom voor uw HRD-afdeling of opleidingsafdeling twee leerroutes ontworpen. De eerste leerroute leert uw HRD-afdeling strategisch te opereren. De tweede leerroute leert uw HRD-afdeling vernieuwende didactische leeroplossingen. Afhankelijk van uw behoefte kiest u voor één van de twee paden, of een combinatie. Deze leerroutes worden naar uw organisatie, afdeling en wensen aangepast. Vanaf vijf medewerkers is het al interessant om met de afdeling als geheel aan de slag te gaan.


TWEE VORMEN VAN PROFESSIONALISERING

Van operationele naar strategische HRD-afdeling

Strategisch Opleiden heeft voor HRD-afdelingen een leerroute ontworpen waarin verschillende onderdelen aanbod komen:

 • Bepalen van de missie, visie en strategie van de HRD-afdeling
 • Verwachtingen van de organisatie
 • Vraag achter de vraag, projectmanagement, adviesvaardigheden, etc.
 • Plan van aanpak

Samen passen we dit ontwikkelpad aan naar de wensen van de afdeling.

Van traditioneel naar vooruitstrevende didactische leeroplossingen

Strategisch Opleiden heeft voor HRD-afdelingen een leerroute ontworpen waarin verschillende onderdelen aanbod komen:

 • Leermodellen en -theorieën (o.a. Kolb, 70-20-10, 5 moments of learning need en de performance benadering)
 • Leeractiviteiten (o.a. blended learning, ervaringscircel, modelling, realistische projecten en mentoring)
 • Het inzetten en ontwerpen van didactische werkvormen

Samen passen we dit ontwikkelpad aan naar de wensen van de afdeling.

MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van verdere professionalisering van uw HRD-afdeling of opleidingsafdeling? Of wenst u vrijblijvend over dit onderwerp in gesprek te gaan? Vul dan onderstaand formulier in of stuur een email naar vanduren@strategischopleiden.nl