Training en coaching van HRD-professionals

Strategisch Opleiden biedt een aantal leeractiviteiten aan die via open inschrijving gevolgd kunnen worden. Doordat Strategisch Opleiden werkt met kleine groepen (maximaal 8 deelnemers) is er veel tijd voor advies op maat in de trainingen. Let op: elke ‘training’ bestaat uit verschillende leeractiviteiten, deels klassikaal, maar deels ook via andere leervormen. Er worden daarbij extra activiteiten van de deelnemers verwacht, naast het deelnemen aan de klassikale bijeenkomsten. Zo wordt het rendement in de praktijk gewaarborgd en is er veel aandacht voor het leren in netwerken.


  • Hogeschool Rotterdam, M.C.J. Vincenten: “Vakvrouw, inspirerend, betrokken en interactief!”

TRAININGEN

Op dit moment staan de volgende trainingen op de agenda:

Leerroute Stakeholder Management voor L&D

Start: oktober 2018

Ook Learning & Development professionals krijgen er mee te maken: een goed idee verkoopt zichzelf niet vanzelf. Er komt bijvoorbeeld ook een politieke kant bij kijken: een beslissing door de organisatie loodsen, er voor zorgdragen dat alle betrokkenen hun steentje bijdragen en eigenaarschap zijn onderdelen die misschien niet voor iedere Learning & Development professional gesneden koek zijn. Daarom biedt Strategisch Opleiden de korte en praktische leerroute ‘Stakeholdermanagement voor de Learning & Development Professional’ aan.

Lees verder…

Workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren

Ontwikkelgesprekken vormen een steeds belangrijker onderdeel van de gesprekscyclus. De nadruk van de gesprekscyclus komt immers steeds minder te liggen op het beoordelen en steeds meer op de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Tijdens een ontwikkelgesprek staat de gewenste ontwikkeling van de medewerker centraal. Volgens de ouderwetse opvatting van een ontwikkelgesprek gebeurt dit vanuit disfunctioneren: een medewerker die niet in staat is om zijn of haar werk goed uit te voeren dient zich verder te ontwikkelen. In de huidige tijd is ontwikkeling intussen een continu aandachtspunt geworden.

De organisatie overleeft door zichzelf te blijven ontwikkelen en te blijven groeien.

Lees verder…

COACHING

Oplossingsgerichte coaching

Een snelle en effectieve manier van coachen is de oplossingsgerichte coaching. Met de focus op de gewenste situatie wordt via oplossingsgericht werken steeds stapjes gezet in het bereiken van deze situatie. Door te focussen op oplossingen en uit te bouwen wat werkt, heeft deze vorm van coaching een snel en duurzaam resultaat. Lees verder…