Constructieve ontwikkelgesprekken voeren

Deze workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren staat niet open voor losse inschrijvingen. Wel is het mogelijk om deze workshop in jouw organisatie te laten plaats vinden. Neem hierover contact op met Strategisch Opleiden via vanduren@strategischopleiden.nl.

Workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren

Duur

Van 14.00 – 21.00 uur (incl. diner) of van 08.00 – 14.30 uur (incl. lunch).

Data & Locatie bijeenkomsten

We spreken samen een datum af welke het beste uit komt. In principe vindt de workshop plaats op jullie eigen locatie. Email voor meer informatie naar vanduren@strategischopleiden.nl.

Kosten

€ 1165,-. per uitvoering (maximaal 8 deelnemers)

Overzicht workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren

Ontwikkelgesprekken vormen een steeds belangrijker onderdeel van de gesprekscyclus. De nadruk van de gesprekscyclus komt immers steeds minder te liggen op het beoordelen en steeds meer op de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Tijdens een ontwikkelgesprek staat de gewenste ontwikkeling van de medewerker centraal. Volgens de ouderwetse opvatting van een ontwikkelgesprek gebeurt dit vanuit disfunctioneren: een medewerker die niet in staat is om zijn of haar werk goed uit te voeren dient zich verder te ontwikkelen. In de huidige tijd is ontwikkeling intussen een continu aandachtspunt geworden.

De organisatie overleeft door zichzelf te blijven ontwikkelen en te blijven groeien. Ook de medewerkers vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en daardoor te blijven groeien. Ontwikkelmogelijkheden hebben zelfs een belangrijke invloed op de werktevredenheid. Ook geeft maar liefst 65% van de medewerkers de voorkeur aan meer ontwikkelingsmogelijkheden dan aan een hoger salaris. De druk op het ontwikkelgesprek neemt daarom alsmaar toe. Genoeg redenen dus voor managers om zich hier verder in te bekwamen. Een workshop ‘Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren’ is daarvoor een effectieve en laagdrempelige manier.

Programma workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren

De workshop duurt in totaal 6 uur (exclusief pauze voor lunch of diner). In deze tijd komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Het ontwikkelgesprek:
    1. Wat is een ontwikkelgesprek?
    2. Wanneer voer je een ontwikkelgesprek?
  2. De opbouw van een constructief ontwikkelgesprek.
  3. Het oefenen van een inspirerend ontwikkelgesprek met kopers*.
  4. Hoe voer je een ontwikkelgesprek met klagers en bezoekers*?
  5. Het oefenen van een inspirerend ontwikkelgesprek met klagers en bezoekers.

* De types bezoeker, koper en klager zijn afkomstig uit de oplossingsgerichte psychologie. In het kort: een koper is een positieve medewerker die veel eigen inbreng heeft, een bezoeker is afwachtend, een klager is een medewerker die weinig zelfreflectie heeft en weinig eigen inbreng.

Benieuwd naar het gehele programma? Vraag dan de uitgebreide omschrijving aan door hiernaast je emailadres achter te laten.

Stuur mij meer informatie

Wil jij meer informatie over de workshop Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren? Laat dan hier je emailadres achter en je ontvangt een uitgebreid programma.