Inschrijven

Moderne gesprekscyclus: gratis online sessie

Als HR professional bezig met het (her)ontwikkelen van performance management en/of de gesprekscyclus? Dan is het fijn om met collega’s uit het vak te sparren die in dezelfde fase zitten.

De moderne gesprekscyclus & performance management

Tijdens deze online sessie gaan we in op performance management en hoe de gesprekscyclus hier in valt. We gaan uit van modern performance management als doel: ontwikkelgericht, inspirerend en continue.

Onderwerp die naar voren komen zijn:

  • De continue dialoog
  • De formele gesprekscyclus
  • Performance management in brede zin
  • De rol van de manager & de medewerker
  • Ontwikkelgesprekken

Kleine groepen

Om kennisdeling onderling te vergroten werken we met groepen van maximaal 6 professionals. Schrijf je direct in om jouw plek te reserveren.